Växterna som renar luften.

Du har sett dem på banken, Skånetrafiken och andra offentliga miljöer. Växterna som med sina blad och rötter slukar gifterna som yr omkring i vår inomhusluft.

Nu närmar sig vintern och inomhusmys. Luften i våra hem är ofta mer förorenad än luften utomhus. Den goda nyheten är att du lätt kan förbättra din inomhusluft. En växt per rum kan räcka.

Dr. Wolverton genomförde ett test på NASA för att ta reda på vilka växter som kunde rena luften inne på rymdcentret. Hans team mätte vilka inomhusväxter som var bäst på att ta upp och bryta ner luftburna kemikalier som formaldehyd, benzen och xylen.

 

.         växter som renar luften

 

VÅRA MODERNA HUS

Ämnen som formaldehyd, xylen och toluen kan finnas i inomhusluften och de kommer bland annat från moderna byggnadsmaterial och möbler. Mest effektiva att rena dessa ämnen är palmerna Areca, Bambu och Buskpalm.

Alla växter tillför syre och balanserar luftfuktigheten men testet visade att olika växter är bra på olika sätt. Murgröna är bäst på att absorbera bensengaser från bilavgaser och tobaksrök. Den är exceptionell på att rena luften från allergiframkallande mögel. På endast sex timmar tar den bort 60 procent. Orkidéer, Novemberkaktus, Aloe Vera, Paradisträd och  Svärmors tung tar upp koldioxid från luften nattetid och är därför bra att ha i sovrummet. För att de ska kunna göra sitt jobb behöver de lite omvårdnad. Dusha eller torka av bladen regelbundet. Här ser du några av växterna som får oss att bli friskare och du har säkert en eller flera i din närhet.

Källor: www.wolvertonenvironmental.comhttp://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19930073077_1993073077.pdf, www.gronluft.se

VÄXTERNA & GIFTERNA DE TAR UPP:

Buskpalm (Rhapis excelsa) Formaldehyd, xylen, toluen, ammoniak.

Dadelpalm (Phoenix roebelenii) Formaldehyd, xylen och toluen.

Areca (Chrysalidocarpus lutescens) Formaldehyd, xylen, toluen.

Bambu Palm (Chamaedorea seifrizii.) formaldehyd, xylen, toluen.

Dracena (Dracaena deremensis, Dracaena marginataDracaena fragansDracaena deremensis ‘Warneckii’) Formaldehyd, xylen, toluen.

Murgröna (Hedera helix) Bensen, mögel och formaldehyd.

Spjutbräken (Nephrolepis exalta)  Mögel, formaldehyd, xylen, toluen.

Fredslilja (Spathiphyllum sp.) Aceton, alkohol, bensen, ammoniak, formaldehyd och xylen.

Benjaminfikus(Ficus benjamina) Formaldehyd, ammoniak, xylen, toluen.

Gullranka (Epipremnum aureus) Bensen, formaldehyd,

 

Växter som passar extra bra till sovrummet: Svärmors tunga, Orkidé, Novemberkaktus, Paradisträd. Önskar du hitta fler växter kan du läsa vidare på: www.gronluft.se

 

HÄR FINNS LUFTFÖRORENARNA:

Aceton Nagellacksbortagningsmedel,,lösningsmedel i färger, lacker, limmer

Alkohol Lim, heltäckningsmattor, målarfärg, bets och lack.

Ammoniak Rengöringsmedel

Bensen Bilavgaser, industriutsläpp, lim, tätningsmedel, skrivare, målarfärg, lack, tobaksrök. Bensen ger direkt illamående i högre koncentrationer, men är framförallt säkerställt cancerframkallande.

Formaldehyd är en gas som kan avges från byggmaterial som spån-/plywood­skivor, tyger, tapeter och möbler. Det finns även i lim, målarfärg, bets och lack. Det är allergiframkallande och misstänks vara cancerframkallande.

Xylen och toluen Bilavgaser, lim, bilvårdsprodukter, skrivare, målarfärg, flamskyddsmedel. Effekten av låga koncentrationer är inte väl undersökt, men forskning pekar på att ämnena har en viss cancerframkallande risk. I höga koncentrationer skadar de det centrala nervsystemet.

elisabeth.gudmundson@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *