Kända farliga kemikalier byts ut mot andra okända, men kanske lika farliga.

 

Testfakta skriver om kemikalier och hur kemikalieindustrin byter ut en känd kemikalie som är farlig, mot en mer okänd. Nappflaskor som marknadsförs som fria från BisfenolA (BpA) kan istället innehålla det mer okända ämnet BisfenolS. Precis så luriga är de, kemikalieindustrin. Jag säger: ändra lagen så att ALLA nya kemikalier som används ska vara testade och bevisat ofarliga med en mätperiod på 20 år. Det tycker jag är rimligt, men tyvärr tror jag inte att det kommer att gå att genomföra. Längre ner har jag skrivit rekommendationer och vad du kan göra för att undvika att bli lurad.

Testfakta har intervjuat Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstad universitet och frågat honom hur kan det då komma sig att farliga ämnen släpps ut på marknaden?

– För att få sälja en ny kemikalie inom EU måste företagen bevisa att ämnet inte utgör någon risk för miljö och hälsa. Men i dag har man inte några bra metoder för att riskvärdera hormonstörande ämnen, enligt Bornehag.
– Det speciella med dessa ämnen är att de kan ge effekter på sikt även vid mycket små doser. Men detta tar man inte hänsyn till när man riskvärderar kemikalier i dag. Man följer i stället en mer traditionell dos-responsmodell där utvärderingen sker vid höga doser och oftast med fokus på direkt toxiska effekter, säger han.
-I många fall byter man bara ut ämnet mot ett annat som ofta har en snarlik kemisk uppbyggnad och som kan ha samma negativa effekter som det ämne man fasat ut. För industrin är detta inget problem, man mixtrar lite med molekylerna och så kommer larmet ett decennium senare, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstad universitet.

Ftalater
Används framförallt för att göra PVC-plast mjukare. Ftalaten DEHP anses extra farlig och har till stor del ersatts av ftalaten DINP som också visat sig hormonstörande i allt fler studier. Det finns även alternativa mjukgörare som inte är ftalater: DINCH räknas inte som ftalat, men framställs av ftalaten DINP. COMGHA kommer från ricinolja.

Så står det på produkten: Fri från ftalater
FRÅGA: Vilken typ av plast är produkten gjord av? Är det PVC eller vinyl så innehåller den troligtvis någon annan mjukgörare.

ATT GÖRA: UNDVIK PVC och vinyl. Om du gillar återbruk, så bör du tänka på att gamla vinylskivor innehåller giftiga ämnen. Jag har sett vinylskivor som värmts ner för att få en form som passar till fruktskål. Inget jag skulle använda!

Bisfenol A
En av världens mest använda plastkemikalier som används vid framställningen av polykarbonat och epoxiplaster samt som hårdgörare i andra plaster. Ibland ersätter man bisfenol A med andra typer av bisfenoler som till exempel bisfenol S. Enligt kemikalieinspektionen är det inte säkert att dessa är mindre skadliga.

Så står det på produkten: Innehåller inte bisfenol A/BPA
FRÅGA: Innehåller den andra bisfenoler?

ATT GÖRA: Välj nappflaska i glas eller rostfritt stål, välj tuggleksak eller napp i giftfritt naturgummi.

 

Perflourade ämnen

Används bland annat i kläder, skor och impregneringssprayer eftersom kemikalierna är vatten- och fettavstötande samtidigt som det tillåter materialet att andas.  PFOS är förbjudet och PFOA finns med på EU:s kandidatlista. Men det finns många andra perfluorerade ämnen vars effekter man inte vet så mycket om.

Så står det på produkten: Innehåller inte PFOA/PFOS
FRÅGA: Innehåller produkten andra perfluorerade ämnen eller fluorkarboner? En vanlig ersättare är PFBS som också kan ha hormonstörande effekter.

ATT GÖRA: Köp skor som du kan fetta in för att skydda mot fukt och välj om möjligt GOTS certifierade ytterplagg. Välj gärna plagg som har ett bivaxbaserat skydd som du senare kan bättra på själv. 

Läs hela artikeln: http://www.testfakta.se/guider-och-artiklar/f%C3%B6r%C3%A4ldrar-och-barn/alternativa-kemikalier-beh%C3%B6ver-inte-vara-b%C3%A4ttre

elisabeth.gudmundson@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *