Vad vill vi och vilka är vi?

Courage   hjärta  Aluma = sant!

Enklast beskivs Courage som Alumas storasyster, lite äldre och lite klokare.  När andra tidningar mest verkar vara intresserade av att peka finger, leta efter syndabockar, då fokuserar vi på att lyfta fram lösningarna.

Med tidningen Courage vill förmedla ett annat perspektiv på vår samtid och lyfta fram röster som sällan hörs i mediabruset. Vi skriver om människor och företeelser som intresserar, inspirerar och kanske provocerar oss. Vårt fokus är att visa på lösningar och andra sätt att tänka och agera än vad som är den rådande normen. Och viktigast – inspiration och mod att genomföra de förändringar som behövs göras. 

Vi frågar oss: Hur skapar vi ett samhälle som fungerar för alla?

Håkan, Milan och Lars är fd. Alumaförsäljare. De är med i Courages redaktionsråd för socioekonomiska frågor tillsammans med Kathy, Bengt och hunden Alba.

courage-redaktionsrad-sociala-fragor