Så här funkar det!

 CSR “Guld de luxe” paket – 10 000 kr 

För 10 000 kronor får ditt företag allt nedan. 5 000 kr går till Courage ideell förening och resterande går till produktionen av Courage.

Detta ingår:
1: ”Nytt perspektiv Skåne” är ett föredrag med två Courageförsäljare. De delar med sig av sina erfarenheter och förmedlar insikter om vår stad och samtid.
2: Logotyp i varje nummer av Courage och på dess hemsida under ett år.
3: Tre exemplar av varje nummer.
4: Nyhetsbrev.
5: Trycksaker både digitalt och i pappersform, som visar att ert företag stöder Courages arbete.
6: Använda samarbetet i sin interna och externa CSR rapportering.

CSR Silver” paket – 5 000 kr

För 5 000 kronor kan ditt företag stötta vårt arbete. 2 500 kronor går till Courage ideell förening och resterande går till produktionen av Courage.

Detta ingår:

1: Logotyp i varje nummer av Courage och på dess hemsida under ett år.                                                                                   2: Tre exemplar av varje nummer.
3: Nyhetsbrev.
4: Trycksaker både digitalt och i pappersform, som visar att ert företag stöder Courages arbete.

Att teckna ett CSR paket är ett enkelt sätt att stödja Courage, erbjuda personalen utbildning inom CSR, samtidigt som det ger god reklam till företaget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *