Om

 
Tidningen Courage vill förmedla ett annat perspektiv på vår samtid och lyfta fram röster som sällan hörs i mediabruset.Vi skriver om människor och företeelser som intresserar, inspirerar och kanske provocerar oss. Vårt fokus är att visa på lösningar och andra sätt att tänka och agera än vad som är den rådande normen. Och viktigast – inspiration och mod att genomföra de förändringar som behövs göras.Courages publicistiska målsättning är att skapa debatt och opinion runt frågor som rör försäljarna. Vi frågar oss: Hur skapar vi ett samhälle som fungerar för alla?